Bewegingsonderwijs en schoolzwemmen

Bewegingsonderwijs

De kleutergroepen krijgen bewegingsonderwijs van de eigen groepsleerkracht. De groepen 3 t/m 8 krijgen elke woensdag en vrijdag les van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, Niek Kruis.  Door goed bewegingsonderwijs te geven aan kinderen leren zij hun bewegingsmogelijkheden uit te breiden. Leerlingen maken kennis met diverse beweegmogelijkheden door gebruikmaking van diverse materialen en werkvormen. Bovendien leren we de kinderen om activiteiten zelf op gang te brengen en dit te houden, dus reguleren. Dit levert een bijdrage aan hun zelfstandigheid.

Schoolzwemmen

In 2016-2017 gaan de leerlingen in groep 5 vanaf februari schoolzwemmen.