De kernprocedure – overgang naar het voortgezet onderwijs

De Kernprocedure is het overzicht van afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

Meer informatie kunt u vinden op: Amsterdamse Kernprocedure 2018

en op: Tijdpad kernprocedure 2017-2018