Onderwijs-en lestijden

Onderwijs- en lestijden

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: 8.30 – 14.30 uur en op vrijdag 8.30 – 14.00 uur.

Wij hebben een continurooster. De leerlingen uit de groepen eten en drinken tussen de middag samen met de leerkracht en gaan voorafgaand of aansluitend een half uur met een overblijfmedewerker buiten spelen.

De deuren van de school gaan ‘s ochtends om 8.20 uur open.  Om half negen beginnen de lessen.

De ouders van de kleuters kunnen hun kind om 14.30 uur (vrijdag 14.00 uur) uit de klas halen. In verband met de drukte om 14.30 uur (vrijdag 14.00 uur) wanneer álle kinderen naar huis gaan, verzoeken wij de ouders van de groepen 3 t/m 8 buiten op hun kind te wachten.