Kernwaarden, missie en visie

 

Waar gaan we voor?

* Elk kind uit de Transvaalbuurt is welkom op De Kaap en krijgt bij ons alle kansen om zich te ontwikkelen

* De Kaap biedt onderdak aan meerdere voorzieningen gericht op kinderen van 0-13 jaar en hun ouders.

* De buurt en de stad worden gezien als een rijke bron van ontdekkend, spelend en onderzoekend leren.

* De Kaap wil qua samenstelling een afspiegeling zijn van de populatie in de buurt.

 

Waarin onderscheiden wij ons?

* Een duidelijke visie op brede ontwikkeling en pedagogische interactie;

* Een doorgaande ontwikkelingslijn van 0-13 jaar;

* Zo veel mogelijk differentiatie, uitgaan van verschillen;

* In de buurt, voor de buurt en samen met de buurt;

* Een modern gebouw met een groen en duurzaam speelplein;

* Een deskundig en intensief samenwerkend multi-disciplinair team;

* Vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, muziekonderwijs en beeldende vorming;

* Een ruim aanbod aan betekenisvolle buitenschoolse activiteiten (brede talentontwikkeling);

* Lerend spelen en onderzoekend leren binnen thematisch onderwijs;

* Kinderen verantwoordelijkheid geven en hen daarmee eigenaar maken van hun eigen ontwikkelingsproces.