Kernwaarden, missie en visie

Waar gaan we voor?
* Elk kind uit de Transvaalbuurt is welkom op De Kaap en krijgt bij ons alle kansen om zich te ontwikkelen
* De Kaap biedt onderdak aan meerdere voorzieningen gericht op kinderen van 0-13 jaar en hun ouders.
* De buurt en de stad worden gezien als een rijke bron van ontdekkend, spelend en onderzoekend leren.
* De Kaap wil qua samenstelling een afspiegeling zijn van de populatie in de buurt.
 
Waarin onderscheiden wij ons?
* Een duidelijke visie op brede ontwikkeling en pedagogische interactie;
* Een doorgaande ontwikkelingslijn van 0-13 jaar;
* Zo veel mogelijk differentiatie, uitgaan van verschillen;
* In de buurt, voor de buurt en samen met de buurt;
* Een modern gebouw met een groen en duurzaam speelplein;
* Een deskundig en intensief samenwerkend multi-disciplinair team;
* Vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, muziekonderwijs en beeldende vorming;
* Een ruim aanbod aan betekenisvolle buitenschoolse activiteiten (brede talentontwikkeling);
* Lerend spelen en onderzoekend leren binnen thematisch onderwijs;
* Kinderen verantwoordelijkheid geven en hen daarmee eigenaar maken van hun eigen ontwikkelingsproces.