Over De Kaap

 

De Kaap is een Integraal Kindcentrum (IKC) in de Transvaalbuurt in Amsterdam Oost. We bieden hier kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0-13 jaar in een prachtig nieuw gebouw met een groen en duurzaam schoolplein aan de Christiaan de Wetstraat. Kinderen krijgen bij ons kansen om zich optimaal te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken in een veilige, uitdagende speelleeromgeving. Onze diversiteit in kinderen, medewerkers en aanbod is daarbij onze grote kracht.

Binnen het IKC werken OBS De Kaap en Kinderopvang Partou nauw samen in visie en begeleiding en hanteren doorgaande ontwikkelingslijnen van 0 tot 13 jaar.

IKC De Kaap biedt binnen het gebouw meerdere voorzieningen voor onze doelgroep zoals baby- en peuteropvang, basisonderwijs, logopedie, kinderfysiotherapie, kinderdiëtist, buitenschoolse opvang en brede talentontwikkeling.

Kernwaarden bij ons handelen binnen IKC de Kaap zijn samengevat in de 5 V's:

 

Verbinding

Veiligheid

Verwondering

Vertrouwen

Verantwoordelijkheid

 

Geïnteresseerd?

U kunt contact opnemen voor informatie of voor het maken van een afspraak met Rob van Beek, directeur OBS de Kaap, of met Alexandra van der Meulen, manager kinderopvang Partou via 020-6939375 of via info@obsdekaap.nl

Graag tot ziens op de Kaap!