Over de Kaap


De Kaap is een Integraal Kindcentrum (IKC) in de Transvaalbuurt in Amsterdam Oost. We bieden hier kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0-13 jaar in een prachtig nieuw gebouw met een groen en duurzaam schoolplein aan de Christiaan de Wetstraat. Kinderen krijgen bij ons kansen om zich optimaal te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken in een veilige, uitdagende speelleeromgeving. Onze diversiteit in kinderen, medewerkers en aanbod is daarbij onze grote kracht.

Binnen het IKC werken OBS De Kaap en Kinderopvang Partou nauw samen in visie en begeleiding en hanteren doorgaande ontwikkelingslijnen van 0 tot 13 jaar.
IKC De Kaap biedt binnen het gebouw meerdere voorzieningen voor onze doelgroep zoals baby- en peuteropvang, basisonderwijs, logopedie, kinderfysiotherapie, kinderdiëtist, buitenschoolse opvang en brede talentontwikkeling.
Kernwaarden bij ons handelen binnen IKC de Kaap zijn samengevat in de 5 V's:
Verbinding
Veiligheid
Verwondering
Vertrouwen
Verantwoordelijkheid
 
Geïnteresseerd?
U kunt contact opnemen via telefoonnummer 020-6939375 voor informatie of voor het maken van een afspraak met
Rob van Beek, directeur OBS de Kaap, directie@dekaap.amsterdam
of met Siska Stiemer (0627349596), manager kinderopvang Partou; siska.stiemer@partou.nl.

Graag tot ziens op de Kaap!