Opbrengsten

Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten van de CITO-Eindtoets van de afgelopen 2 jaar. Het geeft een beeld van onze ‘opbrengsten’ van de afgelopen jaren, maar geeft niet aan of wij ‘alles uit de kinderen hebben weten te halen wat er in zit’. Dat is namelijk waar wij naar streven.

Ieder kind is uniek. Kinderen van dezelfde leeftijd verschillen op kenmerken als intelligentie, emotionele ontwikkeling, achtergrond en gezinsomstandigheden. Om aan de verschillen tussen kinderen tegemoet te komen is gedifferentieerd onderwijs nodig. Dit betekent dat in het onderwijsaanbod rekening gehouden wordt met de verschillende leermogelijkheden van de kinderen. Dit gedifferentieerde aanbod staat beschreven in groepsplannen waarin alle kinderen zijn opgenomen. Na elke groepsplanperiode evalueren wij ons aanbod, en stellen we nieuwe doelen voor elke leerling. Vaak worden deze doelen gehaald. Soms ook niet, dan gaan we na hoe we het kind extra kunnen ondersteunen.

CITO Eindtoets

gemiddelde schoolscore           landelijk gemiddelde

 

2013                                            534,7

2014                                          535,0

Vanaf 2015 heet de toets: ‘De Centrale Eindtoets’

2015