Rekenen

Wij werken met de methode “Rekenrijk” (zie ook deze link: Rekenrijk ).

Rekenrijk sluit goed aan het doel van de rekenles: inzicht ontwikkelen en tegelijkertijd de (basis) vaardigheden leren die nodig zijn om het rekenen snel en gemakkelijk te kunnen toepassen in het dagelijks leven.

Elk leerjaar is verdeeld in 12 blokken van 3 weken. Er is dus leerstof voor 36 weken. In week 3 wordt er getoetst en is er zo nodig herhaling en/of verrijking, afhankelijk van het niveau van het kind. Voor kinderen die op bepaalde gebieden uitvallen is er een zgn. F-lijn.

In principe werken alle kinderen op hun eigen niveau. De methode biedt echter vanaf groep 6 specifiek de mogelijkheid om te differentiëren. Bij sommige opgaven staan dan twee verschillende pictogrammen. Met deze aanpak zijn er voor iedere leerling uitdagingen die bij hem of haar passen, terwijl iedereen toch uit hetzelfde boek werkt. In deel 8B wordt herhalingsstof aangeboden en wordt er voorbereidend werk gedaan voor de wiskundelessen in het voortgezet onderwijs.

Uiteraard is de methode gebaseerd op de kerndoelen en tussendoelen voor het basisonderwijs.