Samenwerking met ouders

Samenwerking met ouders

In de opvoeding en ontwikkeling van kinderen vinden we dat ouders en school een gezamenlijke taak hebben. Om deze taak serieus te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat de communicatie helder en open is. Ook vinden wij het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de (ontwikkelingen van) school in het algemeen en hun eigen kind(eren) in het bijzonder. Met inachtneming van ieders specifieke deskundigheid wordt gezamenlijk gestreefd naar de optimale ontwikkeling van het kind.

Ouderparticipatie vindt plaats op vele niveaus; van het voorlezen voor het slapen gaan, het geven van gastlessen en het uitvoeren van een Sinterklaasfeest tot participeren in de MR.

Alleen met de hulp van vele ouders kunnen wij er gezamenlijk voor zorgen dat er naast het geven van onderwijs op De Kaap tal van andere activiteiten worden georganiseerd.