Kindcentrum De Kaap

IKC De Kaap: het Kindcentrum in de Transvaalbuurt

* basisschool

* kinderdagverblijf

* peuteropvang

* Buitenschoolse opvang

* Naschoolse activiteiten

* Sport-en speelzaal

 

Waar gaan we voor?

* Elk kind uit de Transvaalbuurt is welkom op De Kaap.

* De Kaap voelt nabij en vertrouwd voor alle kinderen en ouders.

* Alle diensten voor kinderen van 0-13 en hun ouders zijn bij of via De Kaap te vinden.

* Kindcentrum De Kaap werkt nauw samen met organisaties, bedrijven en diensten in de Transvaalbuurt.

* De buurt en de stad worden gezien als een rijke bron van (ontdekkend, spelend) leren.

* De betrokkenheid en kwaliteit van het IKC wordt zichtbaar voor iedereen die in de Transvaalbuurt woont of werkt.

* Ouders uit de Transvaalbuurt kiezen vanzelfsprekend voor De Kaap en daarmee wordt De Kaap zowel in de opvangdiensten als in de schooldiensten een afspiegeling van de buurt en een qua bevolkingssamenstelling gemengde voorziening.

Waarin onderscheiden wij ons?

* Een duidelijke visie op brede ontwikkeling en pedagogische interactie;

* Een doorgaande ontwikkellijn van 0-13 jaar voor spelen, taal, rekenen, cultuur en burgerschap.

* Zo veel mogelijk differentiatie, uitgaand van verschillen;

* In de buurt, voor de buurt, samen met de buurt;

* Een splinternieuw gebouw en een groen speelplein met één samenwerkend interdisciplinair team;

* We werken aan de expertise van onze leidsters en leerkrachten op het gebied van activerende didactiek, onderzoekend leren en rijk spel / rijk leren.

* We hebben ons gespecialiseerd in de begeleiding van meertalige kinderen (en hun ouders);

* Binnen-en buitenschoolse activiteiten die betekenisvoller zijn door verbinding;

* Veel aandacht voor beweging (in onze prachtige gymzaal en door onze vakdocent) en gezonde voeding;

* Muziekonderwijs (in samenwerking met Muziekschool Amsterdam) en beeldende vorming (vakleerkracht);

* Lerend spelen en onderzoekend leren, met onder meer projectmatig onderwijs in de middaguren;

* Kinderen verantwoordelijk en vaardig maken in zelfstandigheid;

* We zorgen voor een vloeiende overgang tussen de peuter/ kleuter- en schoolkindperiode.

* In alle jaren blijft er ruimte voor spelend explorerend leren. ·