BHV in bedrijf

Voor De Kaap staat de gezondheid en veiligheid van uw kind op nummer 1.
Een groot aantal van onze medewerkers hebben de cursus BHV basis gevolgd en nemen elk jaar deel aan een herhalingscursus volgens de richtlijnen van BHV in bedrijf. Verder wordt er voor de medewerkers van De Kaap minimaal 1 keer in het jaar een ontruimingsoefening georganiseerd. Dit zorgt ervoor dat de medewerkers van De Kaap adequaat kunnen reageren en handelen bij een ongewenste of levensbedreigende situatie.
De Kaap voldoet hiermee aan haar verplichtingen die omschreven staan in artikel 15 van de Arbowet, door passende maatregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid van hun werknemers en bezoekers te waarborgen.

De taken van een BHV'er:​
- verleent eerste hulp bij ongevallen (EHBO) ✅
- blust beginnende branden ✅
- ontruimt het bedrijfspand in geval van nood ✅
- schakelt de hulpdiensten in bij noodgevallen ✅
- kan reanimeren & omgaan met een AED ✅
  •