Vakantierooster

Vakanties en lesvrije dagen in 2023-2024
Vakanties
 • Herfstvakantie – maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2023
 • Kerstvakantie – maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
 • Krokusvakantie – maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
 • Goede Vrijdag – vrijdag 29 maart 2024
 • Tweede Paasdag – maandag 1 april 2024
 • Suikerfeest – woensdag 10 april 2024
 • Meivakantie – maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
 • Tweede Pinksterdag – maandag 20 mei 2024
 • Zomervakantie – maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2024

Lesvrije (mid)dagen / studiedagen personeel
De Kaap wil een school zijn die zich steeds verbetert. De landelijke en lokale overheden
stimuleren het vergroten van kennis en vaardigheden van teams en individuele leerkrachten
door het beschikbaar stellen van nascholingsgelden. Om verbeteringen tot stand te brengen
werken wij samen met diverse educatieve partners. Deze nascholing valt regelmatig onder
en soms buiten schooltijd.
 • Maandag 2 oktober 2023 - Studiedag - alle leerlingen hele dag vrij
 • Maandag 30 oktober 2023 - Studiedag - alle leerlingen hele dag vrij
 • Vrijdag 1 december 2023 – Studiedag – alle leerlingen hele dag vrij
 • Dinsdag 5 december 2023 - Sinterklaasviering - alle leerlingen 12u vrij
 • Vrijdag 22 december 2023 - Start kerstvakantie - alle leerlingen 12u vrij
 • Woensdag 7 februari 2024 – Studiedag – alle leerlingen hele dag vrij
 • Donderdag 28 maart 2024 - Studiedag - alle leerlingen hele dag vrij
 • Woensdag 19 juni 2024 - Studiedag - alle leerlingen hele dag vrij
 • Vrijdag 19 juli 2024 - Start zomervakantie - alle leerlingen 12u vrij